Julkaistu 18.1.2018
Duunista toimeen -hankkeen tuloksia: työnhakutapahtumia ja työllistämisiä

Duunista toimeen -hankkeessa syntyi työllistämisiä, luotiin uusia työnhakutapahtumia ja tiivistettiin verkostoja.

Duunista toimeen -hanke käynnistyi 1.9.2015 ja päättyi 31.12.2017. Hankkeen tavoitteena oli auttaa 17-29-vuotiaita kouvolalaisia ja iittiläisiä työllistymiseen liittyvissä asioissa. Työnantajia autettiin muun muassa löytämään nuoria työntekijöitä eri tavoin. Reilussa kahdessa vuodessa saatiin hyviä tuloksia, joiden parissa työ edelleen jatkuu. Alla on muutama nosto asioista, joissa Duunista toimeen -hanke on ollut mukana.

Duunitreffit
Yhdessä Kouvolan Ohjaamon, Kaakkois-Suomen TE-palveluiden ja Kouvolan kaupungin yrityskoordinaattoreiden kanssa loimme Kouvolan seudun suurimman rekrytointitapahtuman, Duunitreffit. Tapahtuma on tuonut työnantajia ja työnhakijoita konkreettisesti yhteen ja poikinut työllistymisiä. Tapahtuma järjestetään kolmatta kertaa Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa torstaina 1.2.2018 kello 14-17.

Työnhaun Speed Date –tapahtumat (jatkossa Työnhaun pikatreffit)

Ohjaamon ja TE-palveluiden kanssa olemme toukokuusta 2016 lähtien noin kerran kuukaudessa keväisin ja syksyisin järjestäneet Työnhaun Speed Date –tapahtumia. Ideana on ollut tuoda Kouvolan Ohjaamoon 3-4 työnantajaa, jotka etsivät sillä hetkellä työntekijöitä. Työnhakijat ovat voineet kävellä suoraan noin vartin mittaisiin työhaastatteluihin. Nämä ovat johtaneet useampiin työllistymisiin.
Keväällä 2018 tapahtumat jatkuvat Työnhaun pikatreffit –nimellä.

Ohjausta ja neuvontaa

Kouvolan Ohjaamossa nuorilla on mahdollisuus saada apua ja neuvontaa muun muassa työnhakuun. Duunista toimeen –hanke on päivystänyt keskiviikkoisin kello 13-16.30. Joidenkin kohdalla käynnit ovat tuoneet työpaikan, kun tiedossa on ollut sopivia työpaikkoja. Tärkein juttu on kuitenkin ollut kasvotusten annettu neuvonta – sellaiselle on tarvetta.

Koulutuksia

Duunista toimeen -hanke on tarjonnut yli kolmellesadalle nuorelle erilaisia koulutuksia ja kortteja: hygieniapasseja, työturvallisuuskortteja ja erilaista työelämäkoulutusta. Koulutuksia on toteutettu yksin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tarvetta koulutukselle on edelleen.

Unelmaduuni

Unelmaduuni-kilpailussa etsittiin tammikuussa 2017 nuorten omia ideoita kesätyöstä, jota he haluaisivat Kouvolassa tehdä. Kilpailun avulla kolme nuorta sai kuukauden kesätyön Kouvolan kaupungilla. Yhdelle nuorelle kesätyö oli ensimmäinen laatuaan ja se sopi vieläpä hänen ammatilliseen tutkintoon, jota hän parhaillaan suoritti. Kilpailu aktivoi noin 40 nuorta luomaan omia Unelmaduunejaan. Se sai myös runsaasti mediahuomiota.

Work Pilots

Duunista toimeen –hanke on ollut mukana tuomassa Work Pilots –sovellusta Kouvolaan. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Lakritsi ovat vahvasti tukeneet nuorten työllistämistä sovelluksen avulla. Sponsoroiduilla tunneilla kymmenet nuoret ovat saaneet satoja tunteja työtä kouvolalaisissa yhdistyksissä. Samalla kertaa on autettu nuoria ja yhdistyksiä.

1182 työllistämisilmoitusta

Kouvolalaiset ja iittiläiset yritykset tekivät kaikkiaan 1182 työllistämisilmoitusta. Tavoitteena oli saada 1500 ilmoitusta, joten tavoite ei ihan täyttynyt. Varmaa kuitenkin on, että todellinen määrä on paljon, paljon enemmän.

Yli 50 työllistämistä

Hankkeen tavoitteena oli sen toimenpitein auttaa 50 nuorta vähintään kahden kuukauden työsuhteeseen. Luvun todentaminen on haastavaa mutta yksi asia on varma: se on ylittynyt. Nuoria on työllistynyt suoraan hankkeen auttamana mutta ennen kaikkea erilaisista työnhakutapahtumista ja sivustolla aiemmin olleen Duunipankin avulla.

Yhteistyö ja verkostot

Yksi tärkeimmistä saavutuksista on yhteistyö ja toimiva verkosto. Duunista toimeen -hanke on löytänyt hyviä kumppaneita ja yhteistyöllä on saatu paljon aikaan. Kiitos Ohjaamo Kouvola, TE-palvelut, Iitin nuorisotyö ja työllisyyskoordinaattori, Kouvolan kaupungin yrityskoordinaattorit, Parik, Pohjois-Kymen 4H, KSAO, Xamk, Aikuiskoulutuskeskus Kouvola  ja moni muu mukana tavalla tai toisella ollut – ilman teitä kaikkia emme olisi onnistuneet.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

1.1.2018 käynnistyi Rekrystä toimeen –hanke. Siinä on kolme tavoitetta: nuorten työelämätaitojen kehittäminen, nuorten ja työelämän kohtauttaminen ja pk-yritysten rekrytointi- ja perehdyttämisosaamisen kehittäminen. Nuorten osalta tärkein kohderyhmä on toisen asteen opiskelijat. Duunista toimeen –jatkuu palveluna, jota Rekrystä toimeen tuottaa. Nettisivut ja somekanavat säilyvät, työn sisältö hieman muuttuu.