Julkaistu 4.10.2018
Mitä on Kouvolan etsivä nuorisotyö?

Etsivän nuorisotyön ensisijainen kohderyhmä ovat 16–29-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole palvelujen piirissä, tai joille palveluihin kiinnittyminen on haastavaa.

Työn lähtökohtia ovat nuorilähtöisyys ja vapaaehtoisuus, maksuttomuus ja luottamuksellisuus. Etsivän työn ohjaukselle tulee olla selkeä päämäärä, ja työskentelyn tulee lähteä nuoren omasta tarpeesta ja halusta muutokseen.

Etsivällä työllä tulee olla jokin lisäarvo nuoren elämässä; ei ole syytä tuoda uutta aikuista nuoren elämään, jos olemassa olevat palvelut voivat hoitaa nuoren asiaa.

Ajankohtaista Kouvolassa

Etsvät nuorisotyöntekijät työskentelevät Kouvolassa työpareittain. Kaikki työparit työskentelevät kaikilla alueilla, joten keneen tahansa voi ottaa yhteyttä.

Tämän vuoden aikana on kehitetty kenttätyötä, jossa etsivä työpari jalkautuu nuorten pariin kaupungille. Tavoitteena on löytää yhä paremmin palvelujen ulkopuolella olevia nuoria, jotka viettävät aikaansa muualla kuin kotona.

Jos mieleesi putkahtaa jotakin kysyttävää etsivästä nuorisotyöstä tai haluat yhdessä pohtia, voisiko etsivästä työstä olla tuntemallesi nuorelle hyötyä, voit soittaa tai laittaa sähköpostia. Yhteystiedot alla.

Lisätietoa etsivästä nuorisotyöstä tarjoaa tänä vuonna julkaistu Etsivän nuorisotyön käsikirja.

Kouvolan etsivä nuorisotyön yhteystiedot:

Nadja Eskelinen p. 020 615 9348

Nancy Hyytiäinen p. 020 615 6591

Leena Järveläinen p. 020 165 7256

Sanni Laurila p. 020 615 4947

Sonja Lindroos p. 020 615 4954

Hanna-Riikka Sepponen p. 020 615 6592

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kouvola.fi. Käytössä on myös yhteinen sähköpostiosoite etsivat@kouvola.fi, jonne voi lähettää muun muassa tiedot uusista asiakkaista, kuten nuorisolain velvoittamat ilmoitukset.