Julkaistu 10.5.2017
Työministerin kolumni: Muutoksessa piilee mahdollisuus

Nuorten työttömyys on ollut lievässä kasvussa jo muutaman vuoden ajan, mutta nyt on positiivista virettä ilmassa. Nuorten työttömyyden kasvu on hidastunut jo jonkin aikaa ja työttömiksi rekisteröityneiden nuorten määrä kääntyi laskuun viimein 2016 kesällä. Meillä on kuitenkin edelleen noin 40 000 työtöntä alle 25-vuotiasta nuorta ja liian monta nuorta kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella.

Haasteena nuorisotyöttömyys on niin laaja, että yksi toimija, tai edes yksi yhteiskunnan sektori, ei sitä kykene yksin ratkaisemaan. Meidän täytyy oppia työskentelemään entistäkin tiiviimmin yhdessä nuorten eteen. Tämä koskee niin työhallintoa, koulutussektoria kuin nuorisotyötä, mutta myös laajemmin julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria.

Yksi haasteistamme on palvelukentän pirstaleisuus ja haasteet tiedon kulkemisessa viranomaisten välillä. Tähän haasteeseen vastaa muun muassa Ohjaamo-toiminta. Haluamme vähentää nuorten siirtelyä viranomaiselta toiselle. Toivomme, että Ohjaamoista tulisi paikka, jossa nuori nähdään ja kohdataan kokonaisena ihmisenä. Ohjaamot eivät kilpaile kenenkään kanssa, vaan kyse on toimintamallista, jossa kootaan yhteen eri alojen toimijoita ja selkiytetään palveluverkostoa.

Duunista toimeen -hanke on yksi hyvä esimerkki siitä kuinka tärkeää on tuoda entistä tiiviimmin paikalliset toimijat työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö on nuorisotakuun ja muutenkin nuorten työllisyyden hoidon keskiössä.

Työelämän ennakoidaan muuttuvan tulevaisuudessa yhä pirstaleisemmaksi. Vaikka tämä niin sanottu uusi työ ja uusi työelämä uhkaa pirstoa työuria, niin täytyy muistaa, että muutos luo myös lukemattomia mahdollisuuksia niille, jotka niitä haluavat nähdä ja jotka niihin uskaltavat tarttua. Työelämän muutos ja sen tuomat uudet toimintatavat muuttavat väistämättä myös ohjauspalveluitamme työurien kaikissa vaiheissa. Olemmeko kykeneviä tukemaan ihmisiä tällaisissa jatkuvissa muutoksissa läpi koko työelämän? On tärkeää luoda nuorille hyvät valmiudet kohdata tällainen työura ja siinä ohjauspalveluilla on keskeinen asema.

Jari Lindström
Työministeri ja Duunista toimeen -hankkeen kummi

Kolumni on julkaistu Duunista toimeen -hankkeen liitteessä 10.2.2017.