Julkaistu 31.3.2017
Yhteistyö Iitissä: Yhteistyöllä hyviä tuloksia

Iitissä tehdään hartiavoimin töitä nuorten työttömien työelämään saattamiseksi. Duunista toimeen -hanke, etsivä nuorisotyö, työllisyyskoordinaattori ja nuorisotyö ovat osa sitä kokonaisuutta.

Iitissä nuorisotyö ja nuoret työttömät on hyvissä käsissä. Toukokuussa työnsä aloittanut työllisyyskoordinaattori Tanja Tuomi auttaa kaikenikäisiä pitkäaikaistyöttömiä kohti omaa urapolkua ja avoimia työmarkkinoita. Etsivä nuorisotyöntekijä Sonja Lindroos tukee sellaisia nuoria ja nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat enemmän tukea arjessa selviytymiseen. Tanja Lehtimäen vastuulla on perinteinen nuorisotyö ala- ja yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden parissa.

Hyvällä ohjauksella ja neuvonnalla on tärkeä rooli nuoren auttamisessa kohti omaa urapolkuaan.

– Kaikki nuoret ovat hyviä jossakin, kunhan vain löydetään se juttu. Yhteiskunta ei tee nuorelle helpoksi löytää omaa paikkaansa. Mahdollisuudet kapenevat, Tanja Lehtimäki sanoo viitaten muun muassa oppilaitosten säästöihin.

Nuoret tarvitsevat tukea ja kannustusta

Nuoret kaipaavat aikuisten apua myös erilaisten näkökulmien avaamisessa.

– Nuoret tarvitsevat tukea ja kannustusta. He eivät aina näe mahdollisuuksiaan tai hyviä puolia itsessään, Sonja Lindroos toteaa.

Monen muun kunnan ja kaupungin tavoin Iitissä etsitään uudenlaisia keinoja aktivoida ja auttaa nuoria kohti työelämää. Tulevana kesänä nuorten kesätyöllistämiseen on tulossa uudenlaisia tukimalleja, jos alustavat suunnitelmat toteutuvat. Jo aiemmin jaettu suora tuki yrityksille säilyy, mutta niiden lisäksi on tulossa erillisiä kesätyöseteleitä 15–16-vuotiaille iittiläisille nuorille.

Tanja Tuomi pitää nuoriin kohdistuvia työllistämistoimenpiteitä erittäin tärkeänä.

– Kun nuoret saadaan töihin varhaisessa vaiheessa, he oppivat arvostamaan työtä, eikä heistä tule pitkäaikaistyöttömiä. Se on pois tulevaisuuden sakkomaksuista, joita kunnat joutuvat maksamaan pitkäaikaistyöttömistä.

Vuosi sitten Iitissä järjestettiin ensimmäisen kerran Kesätyötreffit. Tänä vuonna tapahtuma sai jatkoa. Tapahtumassa iittiläisillä nuorilla oli mahdollisuus tutustua paikallisiin työnantajiin ja heidän kesätyöpaikkoihinsa.

Lisäksi kevään aikana nuorille järjestetään erilaisia kursseja ja koulutuksia yhteistyössä Pohjois-Kymen 4H:n ja Duunista toimeen -hankkeen kanssa. Kurssien ja koulutusten tavoitteena on opettaa nuorille työelämässä tarvittavia taitoja ja siten edistää heidän työllistymistään tulevaisuudessa.

Kevään aikana Iittiin luodaan Pohjois-Kymen 4H:n toimesta työpankkia, josta kotitaloudet voivat tilata nuoria erilaisiin työtehtäviin. Nuorille keikkatyö tuo tuloja ja tuiki tarpeellista työkokemusta.

Työkokeilu porttina työelämään

Tanja Tuomi, Tanja Lehtimäki ja Sonja Lindroos puhuvat varhaisen puuttumisen mallista. Sen sijaan, että odotetaan ongelmien kasautumista, ennakoidaan ja puututaan mahdollisiin ongelmakohtiin välittömästi. Se vaatii usein rakenteisiin puuttumista. Iittiin onkin suunnitteilla nuorten työpaja, jonka avulla työttömiä nuoria aikuisia voitaisiin auttaa ja valmentaa työelämään.

Vajaassa vuodessa Iitissä on tapahtunut paljon. Hyvän yhteistyön avulla moni pitkäaikaistyötön on löytänyt oman polkunsa työelämään. Yhteistyön merkityksestä kertoo se, että Iitissä pitkäaikaistyöttömistä kunnille tulevat sakkomaksut ovat laskusuunnassa.

Monen pitkään työttömänä olleen porttina työelämään on toiminut työkokeilu. Siinä sekä työnantaja että työntekijä pääsevät katsomaan, kohtaavatko molempien odotukset.

– Töitä tehdään ketjuna, ei päällekkäin, Tanja Tuomi kuvailee.

Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen, työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYP:n, työvoimatoimiston ja Iitin toimintakeskuksen kanssa.

Artikkeli on julkaistu Duunista toimeen -hankkeen liitteessä 10.2.2017.