Julkaistu 29.3.2017
Yhteistyö Kouvolassa: Nuorten auttamisessa puhalletaan yhteen hiileen

Duunista toimeen -hanke tekee aktiivista ja tiivistä yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on nuorten aikuisten tukeminen matkalla kohti työelämää.

Duunista toimeen -hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit Kouvolassa ovat Kouvolan Ohjaamo -hanke, Kaakkois-Suomen TE-palvelut ja Kouvolan kaupunki. Heidän kanssaan järjestetään yhteistyössä rekrytointitapahtumia ja työllistymistä edistäviä koulutuksia.

Yhteistyönä on tarjottu alle 30-vuotiaille muun muassa hygieniapassikoulutus ja työllistymistä edistävä kolmiosainen koulutus, jonka aiheina olivat videotyöhaastattelu, jännityksen hallitseminen ja motivaatio. Erilaisten koulutusten järjestämistä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

– Koulutusten järjestämisessä haluamme kuulla nuorten toiveita ja ottaa heidän tarpeensa huomioon, Duunista toimeen -hankkeen projektipäällikkö Taru Mikkonen kertoo.

Ohjaamosta neuvoja työllistymiseen

Suurin yhteistyössä järjestetty rekrytointitapahtuma on Duunitreffit. Työnhakijat pääsevät kohtaamaan työnantajia myös Työnhaun Speed Date tapahtumissa, joita järjestetään Kouvolan Ohjaamossa.

Ohjaamo tarjoaa neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa. TE-palveluiden nuorten asiantuntija ja ammatinvalintapsykologi, nuoriso-ohjaaja, etsivä nuoriso-ohjaaja, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja ja Duunista toimeen -hankkeen työntekijä päivystävät vuorollaan Ohjaamossa ja ovat valmiita auttamaan kävijöitä.

Duunista toimeen -hankkeen päivystysvuoroilla nuoret saavat neuvoja CV:n kirjoittamiseen sekä työpaikkojen etsimiseen. Tavoitteena on nuorten työnhakutaitojen kehittäminen sekä nuorten rohkaiseminen työpaikkojen hakemiseen.

– Yhteistyö Duunista toimeen -hankkeen kanssa on ollut toimiva ja hedelmällinen. Olemme saaneet konkreettisesti paljon aikaan, ja koko ajan on toimittu yhteisten tavoitteiden ohjaamina, Kouvolan Ohjaamon hankevastaava Sanna Heimonen kuvailee yhteistyötä.

Tie työllistymiseen kulkee Katjan kautta

Kouvolan kaupungin työnetsijä Katja Niemi kohtaa työssään paljon työttömiä, jotka tarvitsevat tukea työnhakuun ja apua esimerkiksi työhakemusten kirjoittamiseen.

– Tie työllistymiseen -palvelu on tarkoitettu kaikille työikäisille, mutta asiakaskunta painottuu nuorten aikuisten puolelle. Asiakkaat ohjautuvat luokseni muiden palvelujen ja verkostojen kautta, ja jotkut ottavat omatoimisesti suoraan yhteyttä minuun, Katja kertoo.

– Tapaan asiakkaan henkilökohtaisesti muutaman kerran ja teemme yhdessä suunnitelman jatkoa ajatellen. Kaikille alle 30-vuotiaille kerron Duunista toimeen -hankkeesta ja tilanteen mukaan ohjaan asiakkaan suoraan Tarulle. Vastaavasti Taru toisinaan ohjaa nuoria juttelemaan minulle. Vinkkaamme toisillemme myös työpaikkakuvioista, joten yhteistyömme tukee molempien työtä.

Apua suuren matkan varrelle

Työnsarkaa nuorten aikuisten työllisyystilanteen parantamiseksi on, sillä esimerkiksi Kouvolassa oli 1000 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa joulukuussa 2016. Kaakkois-Suomen TE-palvelujen työnantaja- ja yrityspalveluiden asiantuntija Anita Kirkkopelto-Marttila toteaa, että yhteistyössä TE-palveluiden, Ohjaamon, kaupungin ja Duunista toimeen -hankkeen kanssa järjestetyt rekrytointitapahtumat helpottavat nuorten työnhakua.

– Tapahtumat madaltavat kynnystä hakea töitä ja kohdata työnantajia. Jatkossa voisimme panostaa enemmän myös nuorten yrittäjyyden edistämiseen, Anita toteaa ja summaa lopuksi sen, mistä yhteistyössä on pohjimmiltaan kyse:

– Me helpotamme yhdessä nuorten suurta matkaa kohti työelämää. Me kaikki olemme mukana auttamassa ja ohjaamassa.

Artikkeli on julkaistu Duunista toimeen -hankkeen liitteessä 10.2.2017.