Tukea työllistymiseen

Tie työllistymiseen! -palvelu on osa Kouvolan kaupungin työllistymisen edistämisen palveluita. Työnhakijoille palvelu tarjoaa muun muassa yksilöityä tukea ja ohjausta työnhakuun sekä kartoitusta ja vinkkejä sopivien työpaikkojen löytymiseen. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti kouvolalaisille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyys on kestänyt vähintään vuoden verran.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.

Työllistämisen Kouvola-lisä
Jos olet ollut pitkään työttömänä, kuulut nuorisotakuun piiriin tai sinulla on vamma tai sairaus, joka vaikeutta työllistymistä, voit olla oikeutettu 350 euron kuukausittaiseen työllistämisen Kouvola-lisään. Kouvolan kaupunki maksaa tuen työnantajalle, joka ottaa sinut töihin. Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, järjestö tai säätiö. Tukea on mahdollisuus hakea enintään kuudelle työsuhteen ensimmäiselle kuukaudelle.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.

Palkkatuettu työ
Kiinnostaisiko työ Kouvolan kaupungilla? Oletko työttömänä, mutta haluaisit päästä töihin? Palkkatuetun työn kautta pääset kiinni työelämään, kartutat osaamistasi ja työkokemustasi ja parannat mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.

Kouvolan kaupunki työllistää työllisyysmäärärahoilla työttömiä työnhakijoita kaupungin toimialoille erilaisiin tehtäviin. Tarjolla on sekä osaamista vaativia että avustavia tehtäviä. Työsuhde solmitaan pääsääntöisesti kuudeksi kuukaudeksi. Tehtävästä maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Palkkatuettuihin tehtäviin työllistetään henkilöitä, joilla on työttömyyden perusteella palkkatukioikeus. Palkkatuen myöntämisestä päättää TE-toimisto. Palkkatuki on työnantajalle maksettava tuki työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Miten palkkatuettuun työhön pääsee?

Tarkista aluksi palkkatukioikeutesi TE-toimistosta,
puh. 0295 042 002 / henkilöasiakaspalvelut, arkisin klo 9-16.15.

Ota sen jälkeen yhteyttä työvoimasuunnittelija Juha Mäkelään, puh. 020 615 7149.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.

Kesätyösetelit
Kouvola ja Iitti tukevat alaikäisten nuorten työllistymistä tarjoamalla heille mahdollisuuden kesätyöseteliin. Setelin arvo maksetaan nuoren työnantajalle helpottamaan työllistämisestä aiheutuvia kuluja. Setelit ovat haussa alkuvuodesta.
Lisätietoa Kouvolan kaupungin sivuilta.