Opettajien sijaishaku
Työtehtävän kuvaus: 

Haemme sijaisia luokanopettajan, aineenopettajan, erityisluokanopettajan ja erityisopettajan eri pituisiin sijaisuuksiin.

Rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote tulee esittää, mikäli sijaisuuksien yhteenlaskettu aika vuoden aikana ylittää kolme kuukautta.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaisesti. Hyväksymme sijaiseksi perusopetuksen opettajakelpoisuuden omaavat sekä yliopisto-opiskelijat, jotka valmistuessaan saavat virkakelpoisuuden perusopetukseen.

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 90 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Hakumenettely: 

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/kvl-20-451-17

Yhteystiedot
Palvelualueen esimies Petri Vainikka, puh. 02061 59340
Palvelualueen esimies Maija Saksa, puh. 02061 58429
Palvelualueen esimies Miia Ojalainen, puh. 02061 59350