Oppisopimuskoulutus – vaihtoehto koulun penkillä istumiseen

Oppisopimuskoulutuksessa pääsee tekemään täyttä työpäivää oppien samalla käytännön asioita ammatissa työskentelystä. Klinikkaeläinhoitajaksi opiskeleva 23-vuotias Neea Espo jakaa haastattelussa kokemuksiaan oppisopimuskoulutusjaksosta.

Peruskoulun suoritettuaan monet nuoret valitsevat jatko-opinnot lukion ja ammatillisen koulutuksen väliltä, ja jotkut saattavat jopa suorittaa molemmat tutkinnot. Sen sijaan moni työikäinen nuori unohtaa mahdollisuuden kouluttautua oppisopimuskoulutuksen avulla. Oppisopimus sopii kaikille työikäisille ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen.

Vapaa-ajan hevostenhoidosta töihin eläinsairaalaan

23-vuotias kouvolalainen oppisopimusopiskelija Neea Espo on hoitanut pienestä asti hevosia sekä toiminut kotieläinten parissa. Peruskoulun jälkeen Neea päätti suorittaa toisen asteen kouvolalaisessa lukiossa, josta valmistuttuaan uudet tuulet puhalsivat kohti ravivalmentajan ammattitutkintoa Koulutuskeskus Salpauksessa.

Neea haaveili pääsevänsä pieneläinpuolelle, ja huomasi oppisopimusopiskelijapaikan olevan vapaana Kouvolan eläinsairaalassa. Kyseisessä paikassa pystyi kouluttautumaan oppisopimuksen avulla eläintenhoitajaksi erikoistuen klinikkaeläinhoitajaksi Amiedun kautta. Haettuaan paikkaa Neea kävi haastatteluissa, ja pääsi niistä jatkoon.

Jokaisen haastattelusta jatkoon päässeen hakijan oli suoritettava päivä eläinsairaalassa. Parhaiten pärjännyt valittiin oppisopimusopiskelijaksi. Hakijoilta odotettiin aikaisempaa kokemusta eläinten kanssa työskentelystä, ja Neealta löytyi sitä. Neea suoriutui päivästä ja pääsi Amieduun opiskelemaan oppisopimuksella klinikkaeläinhoitajaksi Kouvolan eläinsairaalassa.

Opiskeluja on nyt takana 1,5 vuotta, ja huhtikuussa 2020 Neea valmistuu klinikkaeläinhoitajaksi.

Oppisopimuskoulutus käytännössä

Oppisopimusopiskelija on myös työntekijä, eli opiskelija tekee täyttä työviikkoa saaden työstänsä palkkaa. Oppisopimuskoulutusjaksoa suorittavalle opiskelijalle on maksettava vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työehtosopimusta suuremman palkan voi sopia työpaikkakohtaisesti. Valmistumisen jälkeen työllistyessä palkkataso useimmiten nousee.

En itse henkilökohtaisesti mieti palkkaa kummemmin. Opiskelija oppii tehdessään töitä, joten palkka on vain plussaa, Neea toteaa.

Opiskelija täyttää kolmen kuukauden välein koulutuslaitokselleen koulutuskertomuksen, jossa kartoitetaan koulutusjakson etenemistä sekä osaamisen tasoa. Työpaikalla on oppisopimusohjaaja, joka on vastuussa opiskelijan tekemisistä ja oppimisesta.

Valmistuminen edellyttää suoriutumista näyttöpäivästä, jossa näytönvalvojat seuraavat, että oppisopimusopiskelija osaa työpäivän aikana suoriutua kaikista työtehtävistään sulavasti, ja on täten valmis harjoittamaan opiskeltua ammattia.

Henkilökohtaiset kokemukset

Neea kertoo koulutusjakson edenneen todella hyvin. Klinikkaporukan oppisopimusohjaajasta on ollut valtavasti apua vaikeissakin tilanteissa, ja työilmapiiri on hyvä. Vaikka oppisopimusohjaaja on virallisesti vastuussa oppimisen varmistamisesta, auttavat muutkin työntekijät Neeaa tarvittaessa.

Isolla klinikalla hyvä puoli on se, että oppisopimusopiskelijat eivät hidasta palvelun tehokkuutta, vaikka jonkun täytyisikin alussa ohjeistaa heitä työtehtäviin. Vaikka Neea on ollut Kouvolan eläinsairaalassa töissä kohta 1,5 vuotta, hän oppii silti jotain uutta joka viikko. Hän kokee, että osaa nykyhetkellä sujuvasti perusasiat, ja pystyy työskentelemään eläinlääkärin kanssa kahdestaan ilman erillistä apua.

Oppisopimuskoulutuksen risut ja ruusut

Neea kokee oppivansa ammattiin liittyvät asiat paremmin tekemällä omilla käsillään kuin lukemalla teorian kirjoista. Työelämään siirtyminen on sen takia sulavampaa oppisopimuskoulutuksesta kuin koulun penkiltä.

– En halunnut opetella ammattia kirjojen avulla. Teorian läpikäyminen koulussa vahvistaa osaamista, mutta työnteosta oppii parhaiten, Neea kertoo.

Täyden työviikon ohella Neea suorittaa koulutehtäviä etäopintoina pitkin oppisopimuskoulutusjaksoa. Etäopinnoista suoriutuminen on pitkälti kiinni onnistuneesta aikataulutuksesta. Vapaa-aika jää hieman kortille, mutta tehokas käytännön oppiminen on sitäkin arvokkaampaa.

Neea suosittelee oppisopimuskoulutusta varteenotettavana vaihtoehtona tavalliselle opiskelulle, sillä hänen mielestään käytännön tekeminen opettaa paremmin ammattiin liittyviä asioita kuin teorian lukeminen kirjasta.

Teksti: Anssi Moilanen

Faktoja oppisopimuskoulutuksesta

  • On määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän.
  • Voi opiskella samoja ammatillisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja kuin oppilaitoskoulutuksessa.
  • On kestoltaan yleensä 2-3 vuotta.
  • Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan ottamalla yhteyttä työnantajiin.
  • Oppimista täydennetään oppilaitoksessa lähi- ja etäopetuksen avulla.
  • Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä taloudellista tukea lähiopetusjakson aikana.
  • Työnantajille maksetaan koulutuskorvausta.
  • Opiskelijan on valmisteltava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma.
  • Aikaisempi kokemus otetaan huomioon, jonka perusteella luodaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.
  • Tutkinnon jälkeen voi hakea alan töitä tai hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.