Ohjeita

Nuorten palkkaamiseen on erilaisia vaihtoehtoja ja joissain tapauksissa palkkaamiseen voi saada rahallista tukea.

Oppisopimuskoulutuksessa nuori voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan ja tehdä samalla töitä yrityksessä. Lisätietoja oppisopimuksesta on TE-toimiston sivuilla. Kouvolassa ja Iitissä oppisopimusasiat kulkevat Kouvolan seudun ammattiopiston koulutustarkastajan Tommi Neuvosen kautta. Tommin yhteystiedot löytyvät Kouvolan seudun ammattiopiston sivuilta.

Joidenkin nuorten työllistämiseen voi saada palkkatukea. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin. Lisätietoja palkkatuesta TE-toimiston sivuilla.

Työkokeilussa työntekijä voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Siinä työntekijä tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä, mutta kyseessä ei ole työsuhde eikä sen ajalta makseta palkkaa. Nuorella työkokeilu voi tulla kyseeseen esimerkiksi pitkän työttömyyden jälkeen, jos hän harkitsee alan vaihtoa ja haluaa tutustua uuteen alaan tai jos hän tarvitsee muuten tukea työelämään paluuseen. Työkokeilut toteutetaan aina nuoren omista lähtökohdista. Esimerkiksi työkokemuksen puute vastavalmistuneella nuorella ei ole peruste työkokeilulle omalla alalla. Lisätietoja TE-toimiston sivuilla.

Työllistämisen Kouvola-lisä

Kouvolan kaupunki maksaa työllistämisen Kouvola-lisää. Yritykset, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat saada 350 euroa kuukaudessa rahallista tukea työllistämiseen. Summan saattaa saada, kun palkkaa palkkatuella pitkään työttömänä olleen työnhakijan tai nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren tai henkilön, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä. Työsuhteen tulee kestää puoli vuotta.
Tukea voi saada myös oppisopimustyöllistämiseen.
Tarkat kriteerit ja tarvittavat lomakkeet löytyvät kaupungin sivuilta.

Laskurilla työnantajan kulut selville

Mitä maksaa työntekijän palkkaaminen? Palkka.fi -palvelussa voi laskea työnantajakulut laskurilla.

Yrittäjäyhdistyksen jäsen - muista hyödyntää tarjolla oleva apu!

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenilleen apua, tukea ja neuvontaa yrittäjänä ja työnantajana toimimiseen. Yrittäjän ABC on kattava tietopaketti, jossa on laajasti tietoa muun muassa työntekijän palkkaamiseen liittyviin asioihin - sopimuksiin, työaikoihin, työehtosopimuksiin, työnantajamaksuihin ja irtisanomisiin. Lisäksi jäsenistöllä on käytössään neuvontapalvelu, josta saa puhelimitse apua pulmatilanteisiin. Yrittäjän ABC ja neuvontapalvelut löytyvät Suomen Yrittäjien nettisivuilta.

Vastauksia työsuojelukysymyksiin

Työsuojeluasioihin on myös apua tarjolla ihan kaikille. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta voi pyytää neuvoja ja ohjeita työn terveyteen ja turvallisuuteen, työsuhteen ehtoihin, työhyvinvointiasioihin liittyvissä asioissa sekä rakennusalan työpaikkojen pulmatilanteissa. Katso lisää työsuojelun sivuilta.

Palvelu palkanmaksuun ja kotitalousvähennysten tekemiseen

Palkanmaksuun ja laskuttamiseen on olemassa useita erilaisia palveluntarjoajia. Yksi vaihtoehto on Palkka.fi -palvelu, joka on ilmainen palvelu sellaisille yrityksille ja kotitalouksille, jotka maksavat palkkaa. Palvelu laskee palkan sivukuluineen, muodostaa maksutiedot, hoitaa arkistoinnin ja ilmoitukset. Samasta osoitteesta voi hakea myös kotitalousvähennystä.